Cục Đá

Cục Đá - TDK, Tài Smile, VP Bá Vương

Sáng tác
...
Sản xuất âm nhạc
...
Ca sĩ
TDK, Tài Smile, VP Bá Vương
Ngày phát hành
01-01-1970
Lời bài hát
Chưa cập nhật